Beslisnota Kamerbrief stand van zaken afronding prijsplafond en Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Kamerbrief stand van zaken afronding prijsplafond en Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen