Beslisnota bij Kamerbrief over eindrapport medicatie-gebruik bij ouderen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over eindrapport medicatie-gebruik bij ouderen