Beslisnota's bij Kamerbrief over alternatieve dekkingsopties n.a.v. Belastingplan 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over alternatieve dekkingsopties n.a.v. Belastingplan 2024