Beslisnota bij Kamerbrief over de uitvoering van de Wet open overheid (Woo)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over de uitvoering van de Wet open overheid (Woo)