Beslisnota bij Kamerbrief uitlatingen woordvoerder van Russische ministerie van Buitenlandse Zaken over EUMA

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief uitlatingen woordvoerder van Russische ministerie van Buitenlandse Zaken over EUMA