Beslisnota bij Kamerbrief met verzoek om toestemming voor gesprek over de Staat van het Onderwijs en rondetafelgesprek thuiszitters en thuisonderwijs

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met verzoek om toestemming voor gesprek over de Staat van het Onderwijs en rondetafelgesprek thuiszitters en thuisonderwijs