Beslisnota bij Kamerbrief bij 20e voortgangsrapportage ERTMS

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij 20e voortgangsrapportage ERTMS