Beslisnota bij Kamerbrief met reactie over de IHR en het pandemieakkoord tijdens de Wereldgezondheidsvergadering

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie over de IHR en het pandemieakkoord tijdens de Wereldgezondheidsvergadering