Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over inzet gezichtsherkenning door politie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over inzet gezichtsherkenning door politie