Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op overeenkomst tussen Canada en EU over passagiersgegevens

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op overeenkomst tussen Canada en EU over passagiersgegevens