Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op cijfermatige incidentenrapportage 2022 WODC

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op cijfermatige incidentenrapportage 2022 WODC