Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over discirminatie bij controleproces van fraude bij DUO

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over discirminatie bij controleproces van fraude bij DUO