Onwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit omgevingsrecht en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen).

Onwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (PDF | 42 pagina's | 520 kB)