Ontwerpbesluit vaststelling bedragen per eenheid gemeentefonds 2016

De bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds over 2016 zijn opgenomen in dit ontwerpbesluit.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken vanaf 22 maart 2018 hun zienswijze hierop geven. Daarna worden de bedragen op de gebruikelijke wijze vastgesteld. Deze openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) wordt gevolgd op grond van de Financiële-verhoudingswet (art. 9, 2e lid).

Ontwerpbesluit vaststelling bedragen per eenheid gemeentefonds 2016 (PDF | 6 pagina's | 92 kB)