Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad

Minister Van Nieuwenhuizen (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, IenW) presenteert het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. Ze gaat onder meer in op de zienswijzenprocedure die 11 januari 2019 start en 6 weken duurt.

Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad (PDF | 45 pagina's | 2,1 MB)