Ontwerpbesluit met Nota van Toelichting digitale overheid

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur in verband met het stellen van de kaders voor informatieveiligheid en persoonsgegevensverwerking (Besluit digitale overheid).

Ontwerpbesluit met Nota van Toelichting digitale overheid (PDF | 51 pagina's | 353 kB)