Besluit kwaliteitsafspraken Technische Universiteit Eindhoven

Minister Van Engelshoven besluit positief over het plan van Technische Universiteit Eindhovenvoor de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs.