Besluit maatregelen kunststof drankflessen

Het besluit wijzigt het Besluit beheer verpakkingen 2014.

Het bevat de volgende wijzigingen:

  • het opnemen van een doelstelling voor gescheiden inzameling van kunststof drankflessen;
  • aanpassingen van de artikelen over statiegeld op drankverpakkingen.