Besluit wijziging tijdstip inwerkingtreding Tijdelijke wet Groningen

Besluit van 9 juni 2020 tot wijziging van het Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet houdende tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg.