Besluit aanvraag kwaliteitsbekostiging Vrije Universiteit Amsterdam

Minister van Engelshoven geeft de Vrije Universiteit Amsterdam de gelegenheid om binnen een jaar na dagtekening van dit besluit een nieuwe aanvraag in te dienen.