Subsidieverlening voor project iREL4.0

Besluit op een subsidieaanvraag voor het project iREL4.0.