Besluit houdendewijziging van het Besluit beheer verpakkingen

Ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014 in verband met de EU-richtlijn over verpakking en verpakkingsafval en het per 1 januari 2023 van toepassing worden van algemene regels voor regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid..

Besluit houdendewijziging van het Besluit beheer verpakkingen (PDF | 27 pagina's | 641 kB)