Ontwerpbesluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

Ontwerpbesluit houdende nadere regels voor het bij wege van experiment afwijken van de Elektriciteitswet 1998 of de Gaswet (Besluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet).

Ontwerpbesluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (PDF | 8 pagina's | 417 kB)