Ontwerpbesluit wijzigingen risicoverevening 2021

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit zorgverzekering, in verband met de invoering van het vereveningscriterium DKG’s en van maatregelen voor het vereveningsjaar 2021.