Ontwerp-bekendmakingsbesluit 3,5 GHz-band

Besluit van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat inzake de keuze voor het instrument veiling van vergunningen voor mobiele communicatie in de 3,5 GHz-band en de vaststelling van de te veilen vergunningen.