Ontwerp Besluit vot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverke

Het besluit gaat over de invoering van de helmplicht voor snorfietsen en een onderhoudswijziging van het Reglement verkeersregels verkeerstekens 1990.

Ontwerp Besluit vot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverke (PDF | 48 pagina's | 2,7 MB)