Kamerbrief over voorlegging Ontwerp-Besluit helmplicht voor snorfietsers en diverse andere kleine aanpassingen

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt het ontwerpbesluit voor de helmplicht snorfiets en onderhoudswijziging Reglement verkeersregels verkeerstekens 1990 naar de Tweede Kamer. Zij informeert de Kamer daarbij over de voorhangprocedure.

Kamerbrief over voorlegging Ontwerp-Besluit helmplicht voor snorfietsers en diverse andere kleine aanpassingen (PDF | 1 pagina | 175 kB)