Concept - Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2022 .

Concept -  Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag (PDF | 3 pagina's | 148 kB)