Besluit subsidieaanvraag vervolgmeting CO2-emissie monumenten

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluit op een verzoek om subsidie voor het project 'Vervolg 0-meting Landelijke CO2 emissie monumenten' van Stichting Nederland Monumentenland.