Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 27 oktober 2021 WACC Drinkwater 2022-2024

Het besluit gaat over de vaststelling van het maximaal toegestane aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen voor drinkwaterbedrijven voor de kalenderjaren 2022 tot met 2024.