Besluit van 29 oktober 2021 tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen

Reparatiebesluit Bkse in verband met Richtlijn 2011/70/Euratom. Het reparatiebesluit gaat over het vaststllen van een kader
voor een verantwoord en veilig beheer vanverbruikte splijtstof en radioactief afval.