Besluit projectsubsidie Triënnale Milaan 2022

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluit op een verzoek om subsidie voor een Nederlandse inzending naar de Triënnale Milaan van 2022.