Besluit op subsidieverzoek Boeren op Hoog Water – project VPNL

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een besluit genomen op een verzoek om subsidie van Boeren op Hoog Water – project VPNL. Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.