Ontwerpbesluit brandveiligheid parkeergarages (Besluit bouwwerken leefomgeving)

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de brandveiligheid van parkeergarages en normen voor daglicht.

Ontwerpbesluit brandveiligheid parkeergarages (Besluit bouwwerken leefomgeving) (PDF | 23 pagina's | 287 kB)