Voorbereidingsbesluit hyperscale datacenters

In het regeerakkoord staat dat het kabinet regie gaat nemen over de vestiging van hyperscale datacenters. Door dit voorbereidingsbesluit kunnen bouwaanvragen voor hyperscale datacenters die na de inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit worden ingediend, niet worden ingewilligd. De duur van dit besluit is 9 maanden.

Voorbereidingsbesluit hyperscale datacenters (PDF | 6 pagina's | 328 kB)