Wijziging wet- en regelgeving inburgering per 1 januari 2023

Op 1 januari 2023 worden enkele wijzigingen in de Wet, het Besluit en de Regeling inburgering 2021 van kracht.

De meeste veranderingen betreffen het regime van de Wet inburgering (Wi) 2013. De belangrijkste wijzigingen treft u in onderstaande bijlage.