Besluit op verlenging subsidie voor project A-IQ Ready

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een besluit genomen op een verzoek om verlenging van subsidie voor het project A-IQ Ready. Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.