Bijlage 2 Memorie van Toelichting wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb

De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb.

Bijlage 2 Memorie van Toelichting  wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb (PDF | 43 pagina's | 445 kB)