Ontwerpbesluit vaststelling tijdstip inwerkingtreding artikel 14 Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

Het ontwerpbesluit over vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het bepaalde in artikel 14 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius.

Ontwerpbesluit vaststelling tijdstip inwerkingtreding artikel 14 Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius (PDF | 5 pagina's | 107 kB)