Advies Kiesraad over het ontwerpbesluit Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten

Afschrift brief van de Kiesraad met advies over het ontwerpbesluit Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten.

Advies Kiesraad over het ontwerpbesluit Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten (PDF | 6 pagina's | 3,7 MB)