Besluit subsidieverzoek project Netwerk Digitaal Erfgoed 2023

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluit op een verzoek om subsidie voor activiteiten van Netwerk Digitaal Erfgoed 2023.