Gezamenlijk bestuurlijk voornemen Assen-Havelte

Afspraken tussen het ministerie van Defensie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincies Drenthe en Overijssel en de gemeenten Assen, Steenwijkerland en Westerveld over de toekomstige invulling van de kazernes in Assen en Havelte.

Gezamenlijk bestuurlijk voornemen Assen-Havelte (PDF | 8 pagina's | 537 kB)