Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit van 31 januari 2017, houdende verlenging van de werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet (PDF | 3 pagina's | 108 kB)