Ontwerp Besluit verkeersveiligheid weginfrastructuur

Het besluit gaat over de implementatie (invoering) van een Europese richtlijn voor het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur. Daarnaast gaat het over wijziging van het Besluit verkeersveiligheid weginfrastructuur.

Ontwerp Besluit verkeersveiligheid weginfrastructuur (PDF | 31 pagina's | 541 kB)