Besluit bestuurlijke boete Hogeschool Tio

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuurt een brief aan Hogeschool Tio. In de brief staat het besluit een bestuurlijke boete op te leggen wegens het ten onrechte voeren van de naam ‘universiteit’, ‘hogeschool’ of enige vertaling daarvan en het niet-gerechtigd verlenen van beschermde graden zoals vastgesteld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Besluit bestuurlijke boete Hogeschool Tio