Besluit bestuurlijke boete Stichting Hogeschool Scheidegger

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuurt een brief aan Stichting Hogeschool Scheidegger. In de brief staat het besluit een bestuurlijke boete op te leggen wegens het ten onrechte voeren van de naam ‘universiteit’, ‘hogeschool’ of enige vertaling daarvan en het niet-gerechtigd verlenen van beschermde graden zoals vastgesteld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Besluit bestuurlijke boete Stichting Hogeschool Scheidegger