Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomsten

Besluit houdende aanwijzing van groepen woningzoekenden met wie een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan (Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst).

Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomsten