Advies Wob en databanken

Advies over rapportage van ambtelijke werkgroep over verhouding tussen Auteurswet 1912, de Databankenwet en de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob).

Advies Wob en databanken (PDF | 8 pagina's | 837 kB)