Kabinetsreactie op het rapport “Verbinding Verbroken?”

Kabinetsreactie op het rapport “Verbinding Verbroken?” van de Onderzoekscommissie Privatisering en Verzelfstandiging Overheidsdiensten van de Eerste Kamer en het rapport “Publieke Zaken in de marktsamenleving van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Kabinetsreactie op het rapport “Verbinding Verbroken?” (PDF | 18 pagina's | 721 kB)