Herindelingsontwerp provincie Utrecht, Flevoland en Noord-Holland

In juni 2014 werd duidelijk dat dit plan niet doorgaat.

Het kabinet is van plan de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland samen te voegen. Hiervoor is een herindelingsontwerp opgesteld, bestaande uit een wetsvoorstel en een Memorie van Toelichting. Van 17 juni tot en met 16 oktober 2013 was het mogelijk om uw zienswijze te geven op dit herindelingsontwerp. De reactietermijn is nu verlopen. 

Zienswijzen op herindelingsontwerp Noordvleugelprovincie

De ingediende zienswijzen worden voorgelegd aan de minister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarna worden deze verwerkt in een aangepast wetsvoorstel.

Indieners van een zienswijze hebben een ontvangstbevestiging gekregen en krijgen in een later stadium een inhoudelijke reactie.